8 comment
89 like

🌏😍🍃🎵لطفا ورق بزنید _ شب قدر هزار مرتبه بهتر و ارزشمندتر از دیگر 🌃شبها 🌃_ religion page's for moslems population _ ////////////////////////////////////////////////////////// #خدا #دنیا #دین #انسان #پیامبر #اسلام #قرآن #گناه #آمرزش #قیامت #رمضان #معشوق #روُییا #شادی #لذت #کشور #عشق #رمضان #شب قدر #حضرت علی #شهادت #آیه #آخوند #استبداد #روحانیت_محترم #ظلم #ازادی #

; ;