8 comment
97 like

🌏😍🍃✏️❤️🙋🌸persian language ___psychology page___ # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ✏️راهکار__: ✏️معمولا مردم چیزهایی را می خواهند، که نمی توانند, داشته باشند. و چیزهایی را بیشتر دوست می دارند که مجبورند برای به دست آوردنش زحمت بکشند. اگر بدست آوردن ما هم راحت باشد، رها کردنمان نیز راحت خواهد بود. ✏️اگر زندگی نامتعادلی داشته باشیم، دیدگاه تحریف شده ای در باره ی رابطه با دیگران خواهیم داشت،. تعادل به ما واقع بینی می دهد، و واقع بینی به ما امکان می دهد، تا تصمیم های بهتری در روابطمان بگیریم. ✏️وقتی تردید به کلی از بین برود، شخص مقابل، وجود شما را بدیهی قلمداد می کند،__ بنابراین عامل تردید و عدم قطعیت را از خود برانید، و جای آن را با شور و اشتیاق لبریز کنید. ✏️علاقه دیگران به ما، تا حدی به احساسی بستگی دارد. که آنها در مورد خود، نیز دارند، پس زمینه ی برانگیختن احساس "خوب" دیگران به ما را، از هم اکنون پایه‌گذاری کنیم‌ ___!!!!! برگزیده از کتاب "ذهن توانمند" نوشته ی___. : david j lieberman___"دیوید جی لیبرمن"_ص"۵۶ #خدا #جهان #انسان #هنر #زیبایی #زندگی #عشق #معشوق #صورت #آرایش #احترام #خود_باوری #پشتکار #انگیزه #اعتماد_بنفس #حکایت #نقل_قول #بزرگان #پند #تامل #quitorespect #psychology # #advice #love #lover

; ;